Aanmeldformulier Churchbook Kerk van de Nazarener Haarlem

Adres toevoegen
Loading...

Haarlem, juli 2021

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom. Met verwerken bedoelen we onder andere het opslaan, verzamelen, gebruiken, lezen van persoonlijke gegevens. Het verwerken van persoonsgegevens heeft invloed op uw privacy. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

De Kerk van de Nazarener Haarlem verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om met elkaar een kerkelijke gemeente te zijn. 

De Kerk van de Nazarener Haarlem vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Dat betekent onder andere:

 • wij vermelden duidelijk waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel van de verwerking; 
 • wij mogen persoonsgegevens verwerken om er een gerechtvaardigd belang is. Dit belang is dat leden en vrienden samen een kerkelijke gemeenschap zijn. Leden en vrienden zien naar elkaar om, informeren en bemoedigen elkaar en worden geïnformeerd door de kerkenraad en commissies;
 • als uw uitdrukkelijke toestemming nodig is om persoonsgegevens te verwerken, vragen wij dit eerst aan u;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij altijd ingaan op uw verzoek om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en de verwijderen;
 • het verwerken van religieuze gegevens is een bijzonder persoonsgegeven. De wet staat toe dat kerken zulke bijzondere persoonsgegevens mag verwerken. 

Gebruik van persoonsgegevens
Als lid van onze kerk en bij het gebruiken van onze sites verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Namen
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Profielfoto
 • Geboortedatum
 • Wel/geen lid
 • Datum overlijden
 • Bankrekeningnummer ( deze zijn alleen bij de penningmeester bekend)

Beeldopnamen

De diensten worden sinds juli 2020 live gestreamd en zijn achteraf te bekijken via het YouTubekanaal van de Kerk van de Nazarener Haarlem.  Er wordt op een zorgvuldige manier met de privacy omgegaan. Zo wordt er nooit gezocht naar sensationele beelden en wordt er voorzichtig omgesprongen met zaken die op en rond het podium gebeuren. Wel is het voor u van belang om te realiseren dat wanneer u in de zaal zit, of naar voren gaat, er een kans bestaat dat u in beeld komt Wanneer u achterin de zaal plaatsneemt is de kans dat u herkenbaar in beeld komt vrijwel nihil. Mocht er onverhoopt toch iemand in beeld zijn gekomen die dat niet wil, dan kan er op verzoek geknipt/geblurd worden.

Heeft u voor de zondagsdienst een podiumfunctie als muzikant, zanger, kerkenraadslid van dienst of voorganger, dan wordt er door de Kerk van de Nazarener Haarlem vanuit gegaan dat u toestemming geeft dat er op die momenten beelden van u worden opgenomen dan wel via de livestream worden gepubliceerd.

Alle rechten van de opnames en uitzendingen zijn nadrukkelijk voorbehouden aan de Kerk van de Nazarener Haarlem. Ook al zijn de uitzendingen beschikbaar op internet toch is iedere vorm van dupliceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de Kerk van de Nazarener Haarlem niet toegestaan. Doorlinken is wel toegestaan. De Kerk van de Nazarener Haarlem is niet aansprakelijk voor gevolgen die opnames en/of uitzendingen hebben voor mensen die aanwezig zijn tijdens de diensten en niet in de videovrije zone zitten.

Verder kan het zijn dat er tijdens gemeente-activiteiten foto’s en/of video-opnames worden gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden in de dienst of in andere gemeente-activiteiten en kunnen intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze site moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van het doel van de verwerking.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze sites de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres kan automatisch worden toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook via social media kunnen wij u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuwsbrieven en bijeenkomsten en cursussen. 

Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan het Nederlandse district van de Kerk van de Nazarener indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Ook in geval dat het wettelijk verplicht is, geven wij uw persoonsgegevens door. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

In onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Op onze sites wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Uw verder gebruik van onze sites vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • De Kerk van de Nazarener Haarlem heeft een contactpersoon Informatieveiligheid die toeziet op de informatiebeveiliging en privacy. Deze persoon is echter geen (aspirant) Functionaris Gegevensbescherming.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen uw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • De sites wordt gehost op een server bij de professionele hostingpartij TRUE te Amsterdam. Deze hostingpartij heeft diverse maatregelen en barrières ingeregeld om te voorkomen dat onbevoegden (fysieke) toegang hebben tot de server. TRUE beschikt ook over ISO 27001 certificering.